Start > Om Hissa segel

Om Hissa segel

Skeppare Per

Skeppare Per

Hissa segel är ett segelcharterföretag, d v s vi hyr ut segelbåt med skeppare. Verksamheten i Hissa segel drivs som ett familjeföretag. Hissa segel är en registrerad bifirma till Akvedukten AB.

Förberedelserna för Hissa segels verksamhet inleddes under 2004 med att hitta en för ändamålet lämplig båt och mot slutet av 2004 föll valet på en Linjett 40. Den har byggts på Rosättra Båtvarv under 2005 och början av 2006 och sjösattes senare samma vår.

Hissa segel samverkar med andra skeppare och rederier och erbjuder seglingar för upp till c:a 100 personer. Vi kan också erbjuda matchrace mellan båtar av samma typ.

Hissa segel leds av Per Karlbom:

– Jag började segla jolle på sextiotalet, kölbåt på sjuttiotalet och med egen båt under åttiotalet. Sett till mer formell kompetens tog jag skepparexamen 1984, vilket jag under 2005 uppdaterade till en Fartygsbefälsexamen klass VIII. Förutom mig själv träffar du på en rad trevliga och kunniga skeppare som alla brinner för segling och för att ni ska få det trevligt ombord.

Vi ser alla fram emot att få dela den glädje och njutning vi finner, inte bara i seglingen, utan lika mycket i upplevelserna av naturen, havet och skärgården.